Čim mi pomerio gaccice na stranu znala sam da stize unapredjenje

Čim mi pomerio gaccice na stranu znala sam da stize unapredjenje… Sedela sam u kacelariji i razmišljala koja sam ja budala. Najavila sam se kod generalnog direktora da razgovaramo u vezi mog napredovanja na poslu. Očekivala sam da će me primiti i saslušati, da će tražiti neki izveštaj, mišljenje moje šefice koju sam namerno preskočila. […]

Čim mi pomerio gaccice na stranu znala sam da stize unapredjenje