Komšiju napustio duh nakon lude avanture sa mnom…

Komšiju napustio duh nakon lude avanture sa mnom… Ležala sam tako nepomična tokom odnoosaa sa komšijom u bračnom kreeevetu svog muža. Suprug radi treću, ja isključivo zabavljam komšiju. Dok se komšija kao u ivek bavio svojim zadovoljstom, uočila sam paukovu mrežu koja je morala da se obriše sa plafona, istovremeno razmišljajući o muževljom neprestalnom odbijanju […]

Komšiju napustio duh nakon lude avanture sa mnom…