Oženjen sam sa bradatom ženom. Jednog dana kosio sam travu kod kapije i tako je sve počelo sa klinkom

Oženjen sam sa bradatom ženom. Jednog dana kosio sam travu kod kapije i tako je sve počelo sa klinkom, ćerkom prijateljice moje žene. Ima jake noge, veelike gruudi, oblikovaanu zaadnjicu, mala je usnaata i bolje razume onu stvar od moje bradate žene. Počelo je tako jednog dana kada sam kosio travu u bašti. Primetio sam […]

Oženjen sam sa bradatom ženom. Jednog dana kosio sam travu kod kapije i tako je sve počelo sa klinkom