EROTSKE PRIČE: Prvo sam primetio kad brat otputuje da je njegova žena bolja sa mnom

Prvo sam primetio kad brat otputuje da je njegova žena bolja sa mnom… Imam 18 godina i živim sa brato i roditeljima. Roditelji često negdi putuju kao i brat koji poslovno putuje a ja i njegova žena ostajemo u kući. Inače ona i brat se redovito pooo bu nekad i dva put dnevno tako ja kad čujem njeno stenjanje iz sobe malo škicnem kroz ključanicu da vidim njene sii e kako igraju. Jedan dan kao i uobičajeno oni su otišli a ja

i ona smo ostali kuči. Ja sam ga svaki čas išao iz aaat gledajući njene slike na mobitelu. Nako dva tri dana što smo sami ja sam došao iz dvorišta i čuo sam nešto i dnevne sobe a to je bila ona drrr la je svoju piiii u jer nije mogla izdžaaat jer je naučila da se jjj be svaki dan pa je sama se igrala sa svojom mačkicom. Ja sam stao iza vrata i lagano ga maaa io i gledao u nju potpuno gooollu u jednom trenutku ona me upazila i rekla mi da dođem ka njoj ja sam se malo šokirao ali sam jedva dočekao. Došao sm do nje a ona mi je

odmah skinula gg će i počela da ga pp ši. Onda sam uhvatio za bokoveee i nabiao na maaa ana a ona je svrššš vala po njemu. Kasnije je rekla da želi u ggg zzzu da to obožava a ja sam ga onakvvvoooga vl žžžno ga izvadio i spustio ga u ššššu čić. Ona je zast njala tako jako da su nas sujedi čuuuli malo sam je gggg zio i došlo mi je da svv rrrši ona je rekla da ju naa unim u ggg zzzuu.

(Visited 2,780 times, 4 visits today)